Mål og verdier

VI i MOI Friluftslivskolen har skrevet ned det vi ønsker å ha fokus på i vårt arbeid. Vi har delt dette opp i  4 hovedområder og utdypet disse med generelle og konkrete mål og aktiviteter.

1. Trivsel og Trygghet

 • Glede av å være ute
 • Ha respekt for hverandre
 • Hilse/opprop om morgenen
 • Ikke for tett program/ Ikke stress

2. Positive opplevelser

 • Mestringsopplevelser, klare noe
 • Bli kjent med nærområdet
 • Enkle aktiviteter/frileik

3. Naturferdigheter

 • Bål/Leirområde
 • Spikking
 • Bruke naturen som lære- og lekearena
 • Lære riktig bruk av klær og utstyr
 • Respekt for naturen
 • Forlat stedet så "uberørt" som mulig

4. Sikkerhet

 • Regel: Minst to stykker sammen, ikke la noen være alene.
 • Tenk sikkehet alltid, men spesielt ved:
  • Klatring
  • Sykling
  • Bading
  • Padling
  • Bålbrenning