Æresmedlemmer MOI

 

Antall Fornavn Etternavn
1 Aashild Syltevig Rusten
2 Arild Monsen 
3 Audun Nerland 
4 Bjørn Haukebø
5 Bjørn Rune Gjelsten
6 Borghild Sildnes
7 Erling Martin Elde 
8 Geir Sylte
9 Grete Opheim 
10 Hans Kavli 
11 Helge Bjørsvik
12 Ivar Vindal 
13 Johan Remen Evensen
14 Karl Frode Opdal
15 Kjell Inge Røkke
16 Konrad Moe 
17 Magnus Meisingseth
18 Malene Sylte
19 Marit Aunan Nerland
20 Per Olav Blikås 
21 Roy Ødegård 
22 Stig Bratsberg
23 Tore Witsø 
24 Trond Hoff