POLITIATTESTER I IDRETTEN

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har vedtatt at hele norsk idrett skal kreve politiattest som tiltak for å avverge seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og personer med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen. Klikk på linken nedenfor for nærmere informasjon om dette.

MOI har godkjente politiattester for alle i vår organisasjon som har et vesentlig tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og personer med utviklingshemming. MOI har også innført rutiner som sikrer at politiattest vil bli innhentet for nye personer som kommer inn i organisasjonen og som omfattes av regelverket. 

På denne måten sikrer vi at vi opererer i tråd med idrettens vedtekter og gjør det vi kan for å forebygge meningsløse overgrep.

Hver enkelt trener/lagleder må selv fremskaffe politiattest  

Detaljerte retningslinjer finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/