Retningslinjer

Alle gruppene kan en gang i året søke om støtte til utøvere etter gjeldende retningslinjer. Søknadsfrister er 1. oktober. Søknadene blir behandlet og vedtak om støtte blir tatt i Arbeidsutvalget på styremøtet i oktober. Tildelt støtte utbetales innen 15. november.

 

 

Retningslinjer for stipend i MOI