Retningslinjer

Alle gruppene kan en gang i året søke om støtte til utøvere etter gjeldende retningslinjer. Søknadsfrister er 1. oktober. Søknadene blir behandlet og vedtak om støtte blir tatt i Arbeidsutvalget på styremøtet i oktober. Tildelt støtte utbetales innen 15. november.

 

STIPEND-MOI-retningslinjer-for-søknad_06.10.20.pdf