OM MOI

Har Molde og Omegn Idrettsforening (M.O.I) arbeidet for idrett og friluftsliv i byen og distriktet. Fra starten i 1892 famlet nok foreningen en del for å finne sin plass i datidens lokalsamfunn. Idretter som skøyteløp, roing, friidrett, turn og sykling ble alle forsøkt uten særlig suksess.

Det ble skiidretten og særlig hoppsorten som engasjerte M.O.I erne og skapte tilsig av medlemmer og interessert publikum de første årene.

Da skihytta i Moldeheia ble innviet i desember 1911, viste det seg også at det var et stort behov for å legge forholdene til rette for tur - og friluftsliv. Hytta ble et vellykket bindeledd mellom friluftsinteressene og den aktive skiidretten i byen.

Gjennom de neste 30 år kom også langrenn- og alpinsporten på plass som grupper i M.O.I. Orienteringssporten ble for alvor lansert i foreningen i 1968, og 10 år senere kom syklingen til. Populære idretter som telemarkkjøringog terrengsykling har kommet til de siste 10-15 årene. I de senere år har vi også fått mosjonsidretten, i tillegg til at funksjonshemmede har funnet sin plass i en del av våre aktiviteter.

M.O.I er i dag en av de største fleridrettsforeningene i fylket. Vi ønsker å gi alle et tilbud om aktiv idrett, trim og friluftsliv i Molde og distriktet. Foreningens virksomhet er i stor grad knyttet til utendørsaktiviteter og bruk av naturen som arena. For å kunne oppnå kvalitet på våre tiltak, er det nødvendig med god tilgang på medlemmer, også for å få et stadig bedre støtteapparat.

Vil DU være med oss ?

Lov og arbeidsinstrukser for MOI